คุณสุกิจ อุดมศิริกุล

คุณสุกิจ อุดมศิริกุล

กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย

กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์