คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)