คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์

คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์

Head of Research

Head of Research
บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์