คุณกรภัทร วรเชษฐ์

คุณกรภัทร วรเชษฐ์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน